Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos
Melanie Theea Celinah Simonsen

Generelle oplysninger

Melanie Theea Celinah Simonsen

Händelsvej 47, 2. th.
2450 København SV
CVR nr.: 41722827
Telefon: 51338204
Email: melanie@melaniesimonsen.dk

Produkt reservedele og ydelser 

Produkter og reservedele:
Værker og reservedele, som Melanie Theea Celinah Simonsen sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

 

Ansvarsbegrænsning: 
Værker, reservedele og tilknyttede ydelser, som Melanie Theea Celinah Simonsen sælger og leverer til kunden, er beregnet til dekoration og indretning og til brug i Danmark og udlandet. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Melanie Theea Celinah Simonsen i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål med mindre dette er tydeligt og skriftlige aftalt. Kunden skal skadesløsholde Melanie Theea Celinah Simonsen, i det omfang Melanie Theea Celinah Simonsen måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

Ændring af bestilling:
Kunden kan ikke ændre en afgivet bestilling og ordre på værkerne, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Melanie Theea Celinah Simonsen skriftlige accept. Dette gælder også værker på bestilling. 

 

Uoverensstemmende vilkår:
Hvis Melanie Theea Celinah Simonsens bekræftelse af en ordre på værker, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Melanie Theea Celinah Simonsen skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

Priser

Hos Melanie Theea Celinah Simonsen er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter. Jeg forbeholder mig ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte værker. Prisen for værkerne, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. 

Priserne for værker på bestilling, er fastlagt ved skriftlige aftale i form af ordrebekræftelse kunden modtager på email. 

 

Betaling

Melanie Theea Celinah Simonsen modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, PayPal, MobilePay, Bankoverførsel. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når værket afsendes.  Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Kunden skal betale alle fakturaer for værkerne, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter bestilling, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Ved værker på bestilling, trækkes 50% af beløbet før igangsættelse af værket og 50% når værket er færdigproduceret. 

 

Forsinket betaling

Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker 

 

Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over påkrævet rente ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

Levering

Melanie Theea Celinah Simonsen  leverer alle solgte værker reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af ordrebekræftelse med mindre parterne har aftalt andet. Værkerne afsendes når der er aftalt levering med fragtmand, som kan være mellem 1-2 hverdage. Det afhænger af fragmanden hvornår værket kan sendes.
Værkerne kan sender til hele Danmark og udlandet. Fragtpriser er inkluderet i købsprisen, undtagen til levering til udlandet. Værkerne vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen.


Levering af værker til udlandet foregår efter aftale med Melanie Theea Celinah Simonsen hvor andre handelsbetingelser gælder. Ved køb og forsendelse til udlandet, gælder det pågældende langds handelsbetingelser, og der afsendes derfor en nye handelsbetingelser som kunden skal underskrive.
Værkerne sendes med primær Fragtmand Skov Spedition Aps. For at imødekomme værkernes bedst muligt sikkerhed og hurtigste levering, kan der forekomme ændring af fragtmand.
Værkerne kan kun leveres direkte til adressen og ikke til postbokse. Såfremt køberen ikke er hjemme kan der aftales med Fragtfirmaet nye levering eller afhentning. Et forsendelsesgebyr kan forekomme.
Der leveres værker i alle ugens hverdage, dog ikke helligdage. Værkerne vil blive leveret 5-10 hverdage efter bestillingen. Leveringstid eller eventuel nye leveringssted foretages efter aftale med kunden.

 

Undersøgelse af værkerne ved levering. Kunden skal undersøge værkerne ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Melanie Theea Celinah Simonsen. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Melanie Theea Celinah Simonsen , kan den ikke senere gøres gældende.

Forsikret levering

Meddelelse. Hvis Melanie Theea Celinah Simonsen  forventer en forsinkelse i leveringen af værkerne, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Melanie Theea Celinah Simonsen   kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

Ophævelse. Hvis Melanie Theea Celinah Simonsen  undlader at levere værker, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 10 hverdagen efter de 30 dages forsinkelse, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Melanie Theea Celinah Simonsen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

Reklamationsret


Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten sendes efter aftale til:
Melanie Theea Celinah Simonsen
Händelsvej 47, 2. th.
2450 København SV

 

Garanti og reklamation

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. 

 

Garanti. Melanie Theea Celinah Simonsen garanterer, at værkerne, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i mindst 6 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 6 måneder fra udskiftningen.

 

Undtagelser. Melanie Theea Celinah Simonsen reklamation og garanti omfatter ikke sliddele, fald af små sten eller materialer som ikke forringer værkets værdi, eller forringer værkets syn. Melanie Theea Celinah Simonsen reklamation og garanti omfatter ikke sliddele eller materialer og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, forkerts ophæng af værket, brug eller vedligeholdelse i strid med almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Melanie Theea Celinah Simonsen , og (iv) andre forhold, som Melanie Theea Celinah Simonsen er uden ansvar for. 

 

Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garanti og reklamationsperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Melanie Theea Celinah Simonsen. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Melanie Theea Celinah Simonsen, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Melanie Theea Celinah Simonsen de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Melanie Theea Celinah Simonsen beder om som f.eks. dokumentation i form af billeder eller video, og redegørelse for situationen. 

 

Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Melanie Theea Celinah Simonsen har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Melanie Theea Celinah Simonsen kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af reklamation og garanti. Kunden skal efter anmodning sende værket  til Melanie Theea Celinah Simonsen. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Melanie Theea Celinah Simonsen. Melanie Theea Celinah Simonsen bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

 

Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Melanie Theea Celinah Simonsen har afgivet meddelelse til kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Melanie Theea Celinah Simonsen fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation samt instrukser til dette, såfremt fejlen eller mangler vurderes af Melanie Theea Celinah Simonsen at være i sådan stand, at kunden kan reparere skaden. Kunden har muligheden for selv at være en del af vurderingen til dette. 

 

Ophævelse. Hvis Melanie Theea Celinah Simonsen undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af reklamation og garanti inden rimelig tid efter, at Melanie Theea Celinah Simonsen har givet meddelelse til kunden af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 60 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Melanie Theea Celinah Simonsen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår. 

 

Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af regnr og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til opfyldelse af refusionen.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på værker købt i min webshop.

Perioden regnes fra den dag;
– Får værket i fysisk besiddelse

– Får det sidste parti, eller sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftale af levering af værker der består af flere partier/dele.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde hvis du påberåber dig de 14 dages fortrydelsesret. Aftale med primær fragtmand kan tilbydes.
Fortrydelse skal anmeldes til mig senest 14 efter modtagelse af værket og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Ved returnering er du ansvarlig for, at værket er pakket ordentligt ind.
Du bærer risikoen for værket fra tidspunktet for værkets levering og til, vi har modtaget den retur.
Meddelelsen skal gives pr. mail på melanie@melaniesimonsen.com. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Ønsker du at sende værket retur til mig, skal du udfylde den vedlagte Returseddel og sende værket til:
Melanie Theea Celinah Simonsen
Händelsvej 47, 2. th.
2450 København SV

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af værket, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende værketyper indgår ikke i fortrydelsesretten:
– Værker, som er fremstillet på bestilling og efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

 

Varens stand ved returnering

Du hæfter kun for eventuel forringelse af værkets værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå værkets art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord gerne afprøve værket som dekoration uden at forringe værkets værdi indenfor de 14 dages efter du har modtaget værket i din besiddelse. 

Tilbagebetaling

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til mig retur.
I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købs-beløbet.
Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget værket retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

 

Tab og force majeure

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Immaterielle rettigheder

Ejendomsret
. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

F
ortrolighed

Videregivelse og brug
. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse
. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab

Varighed
. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i min Webshop, kan der sendes en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse min E-mail adresse: melanie@melaniesimonsen.com

da_DK